sobota, Sierpień 15, 2020

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 3 października 2019 r. – pełna treść

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 3 października 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 93/13/EWG – Umowy zawierane z konsumentami – Nieuczciwe warunki umowne – Kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej – Klauzula odnosząca się...

Kredyt denominowany a indeksowany

Przed skierowaniem sprawy do sądu, zastanów się z jakim rodzajem kredytu we frankach masz do czynienia. Wyróżniamy dwa rodzaje kredytów frankowych: kredyt indeksowany który jest niczym innym jak kredytem udzielonym i wypłaconym w złotówkach i w...

Wyrok TSUE czyli przełom w sprawach frankowiczów – praktyczne znaczenie wyroku

Skoro trafiłeś na naszą to jesteś zapewne już po lekturze nowego orzeczenia wyroku TSUE który może okazać się przełomowy dla tysięcy Polaków posiadających kredyt we frankach. Zwróć uwagę, iż wyrok TSUE dotyczy wyłącznie sytuacji kredytu...

Sąd Apelacyjny Białystok I ACa 316/18

Bank pozywa kredytobiorcę. Ustalenia sądu: umowa indeksowana do kursu franka szwajcarskiego uruchomienie kredytu nastąpiło w złotych polskich według kursu kupna, natomiast spłata kredytu ustalana była w oparciu o kurs sprzedaży. Zdaniem Sądu, takie zastrzeżenie...

RAIFFEISEN POLBANK – Sąd Apelacyjny Poznań I ACa 1055/17

Bank pozywa kredytobiorcę. Ciekawe zagadnienia stwierdzone przez Sąd: brak skutecznego wypowiedzenia umowy (brak wcześniejszego wezwania do zapłaty zgodnie z art. 75 ustawy Prawo Bankowe)  wyciąg z ksiąg bankowych powoda nie pozwala na wyprowadzenie jednoznacznych...

Santander – Sąd Rejonowy Wrocław sygn. akt XIV-C-2227/15

Stan faktyczny: Umowa kredytu hipotecznego nominowana do franka. Pozywa kredytobiorca bank Klauzule abuzywne dotyczące warunków waloryzacji Kwota kredytu we Frankach. Kwota kredytu nominowana do waluty według kursu kupna waluty obowiązującego w banku w dniu...