Paragrafem w męża obiboka czyli jak skutecznie przymusić drugą połówkę do dokładania się do domowego budżetu

207

Poniższy tekst przeznaczony jest wyłącznie dla kobiet. Jeżeli jesteś mężczyzną przerwij czytanie w tym momencie.

Jako adwokat zajmujący się upadłościami konsumenckimi, w swojej praktyce odbyłem bardzo wiele rozmów z osobami które mają problemy finansowe. Częściej o pomoc zwracają się kobiety. To one znajdują w sobie odwagę i determinację aby “coś zrobić z problemami”. To one także zazwyczaj są tymi które przez wiele lat niosą na sobie ciężar łatania domowego budżetu, zarządzania domowymi finansami czy dostarczania dodatkowych  pieniędzy (2 etaty to norma). Z podziwem patrzę zawsze na Panie które – pomimo wszystkich przeciwności –  zachowują w sobie ogromną determinację do bycia osobą uczciwą i rzetelną. Wykazują się ogromną siłą charakteru i odpowiedzialnością oraz troską o siebie i innych.  Z przykrością stwierdzam też często, iż źródłem problemów finansowych kobiet jest bardzo często małżonek, który nie dokłada się do domowego budżetu (bo przepija pieniądze lub przegrywa w kasynie) albo co gorsza zadłuża się poza kontrolą i wiedzą żony. Niewiele kobiet zdaje sobie sprawę, że istnieją instytucje prawne które mogą skutecznie pomóc . Są to odpowiednio tzw alimenty w małżeństwie wynikające z art. 27 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

Art.  27.  [Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny]
Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Żona może zwrócić się zatem do sądu z pozwem o zobowiązanie męża  do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (w tym także żony, nie tylko dzieci). W pozwie tym wskazuje jakiej kwoty miesięcznie domaga się od męża. Co ważne – wyrok taki podobnie jak alimenty – może być egzekwowany w drodze egzekucji komorniczej. Świadczenie to ma charakter alimentacyjny i tak jak alimenty wypłacane jest w pierwszej kolejności. Jeżeli małżonek jest zadłużony i “ma komornika” to alimenty zostaną wypłacone jako pierwsze przed innymi wierzycielami. Nawet jeśli małżonek ogłosi upadłość konsumencką, to także wtedy w trakcie postępowania upadłościowego, syndyk będzie wypłacał to świadczenie jako pierwsze.

Możliwe jest zawarcie ugody w takiej sprawie.

Drugą ciekawą instytucją jest wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka.

Art. 28. [Wypłata wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka]
§ 1. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.
§ 2. Nakaz, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić.

Szczegółowo obie instytucje zostaną opisane w osobnych postach.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji prawnej z zakresu prawa rodzinnego pod numer 797 397 266 i umów się na rozmowę z adwokatem który jak wyjść z problemów (wstępna konsultacja jest bezpłatna).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić komentarz!
Wprowadź imię