Pomoc rzecznika finansowego w sprawie frankowej

45

W sprawie frankowej pomocne może okazać się wsparcie Rzecznika Finansowego, którego obowiązki skupiają się wokół podejmowania działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, czyli także banków.

Rzecznik Finansowy, po nieudanym postępowaniu reklamacyjnym, może przeprowadzić dwa postępowania:

  1. Postępowanie interwencyjne – w tym postępowaniu eksperci Rzecznika Finansowego analizują umowy i oceniają ich postanowienia pod kątem abuzywności. W ramach postępowania interwencyjnego eksperci przygotowują argumentację, która ma na celu przekonanie instytucji finansowej do zmiany stanowiska. Rzecznik Finansowy nie ma jednak możliwości wydania decyzji wiążącej podmiot rynku finansowego. To oznacza, że podmiot rynku finansowego może nie zmieć stanowiska. Takie postepowanie jest całkowicie darmowe.
  2. Postępowanie polubowne – w tym postępowaniu eksperci Rzecznika Finansowego zwracają się do obu stron w celu osiągnięcie ugody. W tym postępowaniu Rzecznik Finansowy nie reprezentuje żadnej ze stron, jest bezstronny i niezależny. Ważne jest to, że w przypadku braku wypracowania ugody, Rzecznik przygotowuje ugodę

Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że postępowania polubowne przed Rzecznikiem Finansowym nie kończyły się pozytywnie. Banki obstawały przy swoich stanowiskach będąc głuche na argumenty klientów poparte analizami ekspertów Rzecznika Finansowego. Być może wyrok TSUE z 3 października 2019 roku zmieni jednak podejście banków.

Jeśli klient zdecyduje się na złożenie pozwu w sądzie lub został pozwany przez instytucję finansową, można wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wydanie tzw. istotnego poglądu w sprawie, w którym Rzecznik przedstawi swój pogląd na temat sprawy frankowej klienta. Może on pomóc sądowi podjąć korzystna decyzję dla klienta.

Działania Rzecznika trwają od kilku do kilkunastu miesięcy. Warto o nich wiedzieć i korzystać z nich, jeśli może to przyczynić się do zakończenia sprawy na korzyść klienta. Trzeba jednak podejmować te działania z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by nie tamować spraw sądowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić komentarz!
Wprowadź imię