Potyczki sądowe z funduszami – praktyczne porady

66

BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożył przeciwko naszemu klientowi pozew na kwotę ponad 7.300 złotych. Dochodzona kwota miała stanowić kwotę niespłaconej chwilówki. Powód nie przedłożył jednak do pozwu właściwie żadnych dokumentów poza pełnomocnictwem i wyciągiem z ksiąg rachunkowych. To często praktyka w tego typu sprawach. Podmioty windykujące należności często nabywają je od firm udzielających chwilówek w ciemno i nie są w stanie wykazać swojego  roszczenia. Co więcej – często nie są oni w stanie wykazać, że swoje rzekome roszczenie nabyli i w związku z tym, że mogą występować przed sądem.
Tym czasem – co jest przesądzone w orzecznictwie – domniemanie zgodności z prawdą danych ujawnionych w wyciągu funduszu sekurytyzacyjnego jako dowód z dokumentu prywatnego mogą stanowić jedynie dowód tego, że określona wierzytelność jest wpisana w księgach rachunkowych względem konkretnego dłużnika na podstawie zdarzenia opisanego w tych księgach, np. cesji wierzytelności. Nie stanowią one jednak dowodu na skuteczność dokonanej cesji wierzytelności oraz istnienia i wysokości nabytej wierzytelności. Okoliczności te, w razie ich kwestionowania przez pozwanego, powinna zostać wykazana przez fundusz odpowiednimi dowodami, zgodnie z ciężarem wynikającym z art. 6 k.c. Fundusze często nie potrafią tego robić. Po krótkiej analizie sprawy wiedzieliśmy co zrobić. Podniesienie odpowiednich zarzutów spowodowało, że BEST II cofnął swój pozew, sprawa w Sądzie została umorzona, a nasz klient wygrał ponad 1.800 złotych kosztów i nie musiał płacić funduszowi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić komentarz!
Wprowadź imię