Wyrok TSUE czyli przełom w sprawach frankowiczów – praktyczne znaczenie wyroku

210

Skoro trafiłeś na naszą to jesteś zapewne już po lekturze nowego orzeczenia wyroku TSUE
który może okazać się przełomowy dla tysięcy Polaków posiadających kredyt we frankach. Zwróć uwagę, iż wyrok TSUE dotyczy wyłącznie sytuacji kredytu indeksowanego. W naszej ocenie jednak może mieć on również zastosowanie w przypadku kredytów denominowanych- w sytuacji usunięcia klauzuli waloryzacyjnej nie będzie już bowiem podstawy do przeliczenie kredytu na złote a to oznaczać będzie konieczność jej unieważnienia.

W komunikacie towarzyszącym wydaniu wyroku czytamy:
W zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnego prawa cywilnego. Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów.

Co oznacza zatem w praktyce dla Ciebie treść rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Już tłumaczę.

Przede wszystkim w sytuacji w której ustalisz, iż umowa kredytu denominowanego bądź indeksowanego zawiera tzw. klauzulę abuzywną i potwierdził to sąd, rolą sądu będzie zbadanie, czy umowa bez klauzuli abuzywnej może dalej funkcjonować. Sąd nie powinien zastępować zatem klauzuli np. średnim kursem NBP. Sąd oceni następnie czy bez tej klauzuli umowa może funkcjonować nadal. Jeżeli sąd stwierdzi, że kredyt (dotyczyć będzie to kredytów indeksowanych) może funkcjonować nadal bez tej klauzuli kredyt straci związek z kursem franka szwajcarskiego a stanie się kredytem złotówkowym z oprocentowaniem- w naszej ocenie opartym na stawce LIBOR. Oznacza to zatem zysk nawet kilkuset tysięcy złotych. Jeżeli Twoją wolą będzie jednak unieważnienie umowy (tak będzie w przypadku kredytu denominowanego) sąd rozważy możliwość unieważnienia całej umowy kredytowej.

Jakie skutki dla Ciebie powstaną w sytuacji stwierdzenia przez Sąd nieważności umowy kredytowej we frankach?

W przypadku stwierdzenie nieważności umowy powstaniem obowiązek zwrotu wszystkiego co strony sobie wzajemnie świadczyły. Jeśli spłaciłeś kredyt wówczas możesz domagać się zwrotu nadpłaconych kwot. Jeśli zaś jesteś w trakcie spłaty kredytu tutaj sytuacja jest już dużo trudniejsza. Dotychczas powstały dwie teorie jak rozwiązać tą sytuację. Zgodnie z teorią salda pieniądze zwraca ta strona, która uzyskała większą korzyść. Druga teoria tzw. kondykcji głosi, iż każda ze stron zgłasza żądanie zwrotu odrębnie, bez automatycznego kompensowania przez sąd. Druga teoria (głównie z uwagi na ustawowe terminy przedawnienia) jest zatem dużo bardziej korzystna dla kredytobiorcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić komentarz!
Wprowadź imię