Santander – Sąd Rejonowy Wrocław sygn. akt XIV-C-2227/15

41

Stan faktyczny:

  • Umowa kredytu hipotecznego nominowana do franka. Pozywa kredytobiorca bank
  • Klauzule abuzywne dotyczące warunków waloryzacji
  • Kwota kredytu we Frankach. Kwota kredytu nominowana do waluty według kursu kupna waluty obowiązującego w banku w dniu uruchomienia. Kredyt wypłacony w złotych według kursu kupna waluty obowiązującego w dniu uruchomienia. Kwota spłaconych rat kredytu płacona w PLN przeliczana na kurs franka wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed dniem wpłaty raty.

Problemy dostrzeżone przez Sąd:

  1. kursy ustalone przez dwa różne podmioty uznane za nieuzasadnione i tym samy abuzywne
  2. nieuzasadniony spread (raz kurs kupna, raz sprzedaży) – ergo – nieuzasadnione zwiększenie świadczeń po stronie powoda
  3. kurs ustalany przez bank – nieweryfikowalny – uniemożliwia ustalenie rzeczywistego zobowiązania powoda (aprobata dla stanowiska SN sygn. akt I CSK 1049/14)

 

Powództwo dotyczyło świadczenia nienależnego w związku z ww. klauzulą abuzywną. Sąd uznał bezskuteczność zapisów umowy i potraktował w tym zakresie świadczenie pobrane przez bank jako nienależne (bez podstawy prawnej).

Wyrok-SR-Wroclaw-XIV-C-2227_15

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić komentarz!
Wprowadź imię