Sąd Apelacyjny Białystok I ACa 316/18

41

Bank pozywa kredytobiorcę. Ustalenia sądu:

  • umowa indeksowana do kursu franka szwajcarskiego
  • uruchomienie kredytu nastąpiło w złotych polskich według kursu kupna, natomiast spłata kredytu ustalana była w oparciu o kurs sprzedaży. Zdaniem Sądu, takie zastrzeżenie zawarte w umowie stanowi nadto rodzaj ukrytej prowizji banku.
  • brak obiektywnych czynników ustalania kursu walutowego (Kredytobiorca zaciągając i spłacając kredyt, nawet tego samego dnia i przy niezmienionym kursie waluty, zobowiązany byłby bowiem do spłaty wyższej kwoty, aniżeli pożyczyłby.)
  • abuzywność spornych postanowień tkwiła w tym, że nie odwoływały się one do obiektywnych wskaźników, lecz pozwalały wyłącznie powodowi określić miernik wartości każdej raty, według swojej woli.
  • bezskuteczność zapisów = braku związania pozwanej klauzulami abuzywnymi jest ona zobowiązana do zwrotu kredytu w wysokości nominalnej, w określonych w umowie terminach i z oprocentowaniem wskazanym w umowie =  nadwyżka w płatnościach na dzień wypowiedzenia umowy = nieprawidłowe wypowiedzenie = oddalenie powództwa

Treść wyroku wraz z uzasadnieniem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić komentarz!
Wprowadź imię