RAIFFEISEN POLBANK – Sąd Apelacyjny Poznań I ACa 1055/17

60

Bank pozywa kredytobiorcę.

Ciekawe zagadnienia stwierdzone przez Sąd:

  • brak skutecznego wypowiedzenia umowy (brak wcześniejszego wezwania do zapłaty zgodnie z art. 75 ustawy Prawo Bankowe)
  •  wyciąg z ksiąg bankowych powoda nie pozwala na wyprowadzenie jednoznacznych ustaleń faktycznych co do istnienia i wysokości dochodzonej pozwem wierzytelności. Powód winien był wykazać w jaki sposób dokonał zarachowania uiszczonych przez pozwanego kwot tytułem spłaty kredytu, jak i zasadność dokonanych przez niego wyliczeń. Powód powyższego jednak nie wykazał, brak było zatem możliwości ustalenia wysokości roszczenia powoda
  • abuzywność: abuzywny nawet charakter wskazywanych przez pozwanego postanowień umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej – EURO, nie skutkował nieważnością całej umowy ( por. np. wyroki S.N. z 19.03.2015r., sygn.. akt IV CSK 362/14; z 22.01.2016r., sygn.. akt I CSK 1049/14; z 19.03.2015r. sygn.. akt IV CSK 362/14; z 14.07.2017r. sygn.. akt II CSK 803/16).

Wyrok wraz z uzasadnieniem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić komentarz!
Wprowadź imię