Co reguluje prawo upadłościowe i co to oznacza dla mnie

147
Depressed business man looking down at the falling red arrow going through a concrete floor. Fall and depreciation concept.

Prawo upadłościowe stanowi odrębną i ważną gałąź prawa cywilnego. Przepisy prawa upadłościowego znajdują zastosowanie w sytuacji gdy przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna staje się niewypłacalne tj utraciły zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym domniemuje się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych jeżeli opóźnienie w wykonywaniu wymagalnych zobowiązań przekracza trzy miesiące. Zastanówmy się co to oznacza w praktyce.

W uproszczeniu – w przypadku osoby fizycznej – niewypłacalność oznacza sytuację w której dochody danej osoby nie wystarczają na opłacenie wszystkich zobowiązań np. rachunków, kredytów pożyczek i brak jest perspektywy na zmianę tej sytuacji. Podkreślić należy, iż osobą niewypłacalną będzie także ten kto, co prawda reguluje wszystkie swoje zobowiązania, ale robi to posiłkując się kredytami czy pożyczkami. Jeżeli zarabiasz 3000 zł a raty twoich kredytów wynoszą 4000 zł jesteś z pewnością osobą niewypłacalną. Nie można zatem łączyć niewypłacalności z momentem w którym konsument utracił zdolność do zaciągnięcia kolejnego kredytu czy pożyczki. Bardzo często konsumenci zgłaszają się po pomoc u prawnika w momencie w którym nie są już w stanie “rollować” swoich zobowiązań tj. spłacać starych zobowiązań nowymi. Jest to zdecydowanie za późno. O upadłości należy myśleć wtedy kiedy zaczynają się pierwsze problemy finansowe. Zaoszczędzi nam to wielu nerwów a także zagwarantuje, że nasza upadłość będzie miała jak najłagodniejsze skutki dla innych podmiotów, będzie prostsza do przeprowadzenia i ocena zachowania się upadłego będzie pozytywna.

Co prawda w przypadku osób fizycznych prawo nie nakłada obowiązku na konsumenta aby złożył wniosek o ogłoszenie upadłość gdy staje się niewypłacalny, warto jednak mieć na uwadze przepisy dotyczące przedsiębiorców. Ustawodawca nakłada na przedsiębiorców obowiązek ogłoszenia upadłości w terminie 30 dni od momentu wystąpienia przesłanek do jej ogłoszenia. Jest to zachowanie pożądane z punktu widzenia prawa upadłościowego i przedsiębiorca uzyskuje realne korzyści z przestrzegania tych przepisów (np prezes zarządu spółki nie będzie odpowiadał za zobowiązania spółki). Podobna zasada obowiązuje konsumentów.

Przepisy prawa upadłościowego są zatem przepisami na “trudne czasy”. Regulują zasady zachowania dłużnika i wierzycieli. W szczególności ustawa ta określa:

zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników
skutki ogłoszenia upadłości
zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną

Aby lepiej zrozumieć cel tego postępowania warto przywołać treść art 2:

Art.  2.  [Cele postępowania]

1. Postępowanie uregulowane ustawą należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane.
1aPostępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych, o których mowa w art. 5, należy prowadzić również tak, aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia.
2. Postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

 

Przepisy różnicują zatem sytuację przedsiębiorstwa, osoby fizycznej oraz osoby fizycznej która prowadziła działalność gospodarczą. W przypadku przedsiębiorcy najważniejsze jest zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu (a nie np. zachowanie  miejsc pracy) a w przypadku os. fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej postępowanie należy prowadzić tak aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego – oddłużyć osobę fizyczną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wprowadzić komentarz!
Wprowadź imię