Z problemem zadłużenia boryka się coraz więcej Polaków. Liczba postępowań egzekucyjnych rośnie z roku na rok, ale komornik sądowy to jeszcze nie koniec świata. Należy jednak pamiętać, że egzekucja nie jest działaniem całkowicie „bezbolesnym”. Odpowiednie podejście każdej ze stron postępowania może uczynić ją sprawną i jak najmniej uciążliwą.

Artykuł powstał we współpracy z asesorem komorniczym z jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce.

W przypadku niespłacania długu przez dłużnika, wierzyciel (po uzyskaniu tytułu wykonawczego) kieruje sprawę do komornika sądowego w celu egzekucji należności. Każdy, kto dobrowolnie nie spłacił swojego długu, może spodziewać się wizyty komornika.

CZYNNOŚCI TERENOWE W PIGUŁCE

1. Czynności terenowe może przeprowadzić komornik, asesor komorniczy lub aplikant komorniczy (po upływie roku od rozpoczęcia aplikacji komorniczej, po otrzymaniu upoważnienia od komornika).
2. Najczęściej na czynności terenowe jeździ asesor lub aplikant komorniczy.
3. Czynności terenowe można przeprowadzać od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 21:00.

4. Czynności terenowe odbywają się pod adresem wskazanym przez wierzyciela we wniosku egzekucyjnym lub adresem ustalonym na podstawie wywiadu środowiskowego. Istnieje również możliwość sprawdzenia adresu przez komornika za pomocą systemu PESEL-NET, w ZUSie lub Urzędzie Skarbowym.
5. Na żądanie Dłużnika, komornik i asesor komorniczy muszą się wylegitymować, okazując swoją legitymację. Aplikant komorniczy dodatkowo musi okazać upoważnienie do przeprowadzenia czynności.
6. Komornik Sądowy nie informuje wcześniej o zamiarze przeprowadzenia czynności terenowych.
7. W czasie czynności terenowych najczęściej dochodzi do zajęcia ruchomości dłużnika, i przeprowadzenia wywiadu dotyczącego majątku Dłużnika.
8. Komornik zajmuje ruchomości znajdujące się we władaniu Dłużnika. Komornik nie sprawdza czy Dłużnik jest ich właścicielem.
9. Komornik może przeszukać Dłużnika.
10. Na żądanie Dłużnika komornik powinien pokazać mu tytuł wykonawczy stanowiący podstawę egzekucji.
11. Dłużnik ma obowiązek wpuścić komornika.
12. Dłużnik nie musi być obecny w czasie czynności terenowych.
13. Osoby trzecie (rodzina, sąsiedzi) pod nieobecność Dłużnika nie mają obowiązku wpuszczać komornika na czynności.
14. Osoba, która przeszkadza może zostać wydalona z miejsca przeprowadzenia czynności.
15. Dłużnik ma obowiązek przekazać komornikowi wszystkie niezbędne informacje.
16. Osoby trzecie nie mają obowiązku przekazywać komornikowi takich informacji.
17. W czasie czynności terenowych komornik może również zająć pieniądze.
18. W czasie czynności terenowych Dłużnik może dokonać wpłaty u komornika.
19. Jeżeli Dłużnik jest agresywny, czynności terenowe mogą się odbyć przy udziale Policji. Koszty interwencji ponosi Dłużnik.
20. Komornik nie udziela porad prawnych.
21. Z komornikiem sądowym nie negocjujemy zadłużenia, nie prosimy o rozłożenie długu na raty.Takie wnioski składamy wyłącznie do wierzyciela.