10 sposobów na przechytrzenie komornika

Nikogo z naszych Czytelników nie zachęcamy do niespłacania długów.

Przedstawiamy jedynie najczęstsze sposoby, jakimi Dłużnicy unikają komornika sądowego.

„Polak potrafi” – to hasło najlepiej obrazuje zaradność Polaków do których zapukał komornik sądowy. Istnieje wiele metod na ominięcie komornika, przedstawiamy te najpopularniejsze:

1. Minimalne wynagrodzenie

Po wszczęciu egzekucji Dłużnik dogaduje się z pracodawcą, który od tej pory oficjalnie będzie mu wypłacać minimalne wynagrodzenie – w całości wolne od egzekucji. Resztę pracownik dostaje „pod stołem”, a komornik nic z tym faktem nie może zrobić.

2. Praca na czarno

Część Dłużników po wszczęciu egzekucji od razu rezygnuje ze stałego zatrudnienia. Jeżeli dołożymy do tego bezskuteczność egzekucji z ruchomości, nieruchomości i rachunku bankowego, postępowanie może zostać szybko umorzone z uwagi na brak majątku Dłużnika.

3. Wyjazd za granicę

Częsta metoda wykorzystywana zwłaszcza przez samotnych Dłużników. W teorii wierzyciel może się starać o europejski tytuł wykonawczy, w praktyce „nikt się w to nie bawi”. W rezultacie – komornik po uzyskaniu informacji o wyjeździe za granicę Dłużnika – najczęściej umarza postępowanie z uwagi na jego bezskuteczność.

4. Przepisanie majątku na członka rodziny

Ten sposób wymaga już większego sprytu i zaangażowania Dłużnika. Przypomnijmy, że uszczuplanie swojego majątku w czasie trwania egzekucji to przestępstwo określone w kodeksie karnym. Dodatkowo wierzyciel po uzyskaniu informacji o takiej czynności – może domagać się jej unieważnienia w ramach tzw. „skargi pauliańskiej”. W praktyce żaden bank czy firma pożyczkowa nie korzysta z możliwości jakie mu daje wspomniana skarga pauliańska.

5. Konto w SKOKu, banku spółdzielczym z dala od domu

Popularna metoda stosowana przez wielu Dłużników. Po co trzymać pieniądze w dużym komercyjnym banku, skoro szybko ustali je komornik korzystając z systemu OGNIVO. Lepiej założyć rachunek w SKOKu (nie figurują w systemie OGNIVO) lub banku spółdzielczym (większość również nie figuruje w systemie OGNIVO). Dłużnicy przeważnie otwierają konta w odległych miejscowościach – trudniej namierzyć je komornikowi.

6. Fikcyjne umowy sprzedaży

Komornik zajął samochód lub inną ruchomość ? Część dłużników twierdzi wówczas, że nie są już właścicielami na dowód czego przedstawiają umowę sprzedaży z datą sprzed zajęcia. To oczywiście nie wyklucza samego zajęcia (komornik zajmuje bowiem rzeczy znajdujące się we władaniu Dłużnika), ale daje możliwość „nowemu właścicielowi” złożenia skutecznego wniosku o wyłączenie ruchomości spod egzekucji.

7. Anonimowe karty płatnicze

Kiedyś robiły furorę w polskim systemie finansowym, dziś są prawie niedostępne z uwagi na wytyczne KNF. Co to są „karty anonimowe” ? To po prostu karty płatnicze typu prepaid. Karta nie jest rejestrowana, więc nie można ustalić do kogo należą pieniądze znajdujące się na koncie powiązanym z kartą.

8. Fałszywe rozwody i alimenty

Zdecydowanie najbardziej zaawansowany sposób na ominięcie komornika. Część dłużników w czasie postępowania egzekucyjnego rozwodzi się z mężem/żoną, a następnie przed notariuszem zawierają umowę dotyczącą płacenia alimentów. Alimenty oczywiście nie są spłacane, sprawa trafia do komornika, który wszystkie wyegzekwowane środki musi w pierwszej kolejności przekazywać na poczet zaległych alimentów. Sprytne, ale ryzykowne.

9. Upłynnienie majątku

Kolejna zagrywka „va banque” Dłużnika. Niektórzy z nich od razu po wszczęciu egzekucji komorniczej, sprzedają cały swój majątek (nieruchomości, ruchomości, akcje), a zdobytą w ten sposób gotówkę lokują na zagranicznym koncie, koncie członka rodziny lub po prostu skrytce bankowej.

10. „Pieniactwo procesowe”

Metoda stosowana zwłaszcza przez starszych Dłużników. Polega na notorycznym składaniu: skarg na czynności komornika sądowego, pism do komornika i wierzyciela oraz pozwów do sądu. Takie działania potrafią skutecznie zablokować egzekucję na wiele miesięcy/lat.